Partneriai

“Septynios organizacijos iš penkių ES šalių narių siekia nustatyti vyresnio amžiaus žmonių vienišumo problemą ir ją įveikti.”


Partnerystė apima šias organizacijas:


Hafelekar (HAF) was founded in 2001. Hafelekar combines expertise in managerial, social and educational sciences. Customers are business companies, non-profit organisations as well as clients in the public sector. Hafelekar is mainly engaged in the following lines of business: Consulting, Research, Studies, Surveys, Evaluation, Validation of informal and non-formal learning, Development of (ICT) training models, Curricula design, Analysis of training needs, Vocational orientation, Career guidance, Process Management, EU-funded projects. A close cooperation exists with the University of Innsbruck (Department for Knowledge Organisation) in the area of qualitative social research. Hafelekar also cooperates with other Applied Universities in Austria. Furthermore Hafelekar is integrated in a dense network of VET and related institution and bodies. Hafelekar is very experienced in digital media production, distance and blended learning solutions, as we have high-level pedagogical experience and we cooperated in various projects developing different E-learning systems. Hafelekar has a very flexible organisation with a core team of 4 employees (project manager), together with part time back office administratives and around 10 to 15 freelancer working on different projects. Within our group we train around 100 executives and around 50 vocational trainers a year, in cooperation with applied Universities in Austria we train another 100 students.

Apsilankykite Hafelektro svetainėje, jei norite sužinoti daugiau!


Universitetas yra suskirstytas į keturis departamentus: Biomedicininė informatika ir mechatronika; visuomenės sveikata, sveikatos priežiūros tyrimai ir sveikatos technologijų vertinimas; slaugos mokslai ir gerontologija, psichologija bei medicinos mokslai. Slaugos mokslų ir gerontologijos katedroje slauga ir amžius laikomi visos visuomenės atsakomybe, kuri turi būti sprendžiama tarpdisciplininiu ir holistiniu būdu. Aiški orientacija į slaugos praktikos reikalavimus ir į žmonių bei visuomenės poreikius apibūdina metodus ir atskirų mokslinių tyrimų sričių prioritetus. Nuo 2006 m. iki šiol teikiamos trijų tipų Slaugos mokslo studijų programos: Slaugos mokslo bakalauro studijos, Slaugos mokslo magistrantūros studijos, Slaugos mokslo doktorantūros studijos. Pagal bakalauro studijas mokslo laipsnį įgijo 1115 absolventų, pagal magistrantūros studijas – 246 absolventai, o pagal doktorantūros studijas – 108 absolventai. 2018 m. pirmą kartą Austrijoje pradėti slaugos mokymai aukštojo mokslo lygmeniu bendradarbiaujant su Tirolio taikomųjų mokslų sveikatos universitetu. Tai lemia naujas mokslinių tyrimų sritis, susijusias su žinių perdavimu. Bendradarbiaujant galime pasiekti apie 350 studentų.

Aplankykite UMIT svetainę, kad sužinotumėte daugiau!


MATERIA yra privataus sektoriaus socialinė įmonė, turinti daug akcininkų, įsikūrusi Nikosijoje, Kipre. “MATERIA” vizija – gerinti Kipre gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Misija – teikti įvairias priežiūros, slaugos ir reabilitacijos paslaugas pagyvenusiems žmonėms jų pačių namuose arba “Materia” visą parą veikiančiuose globos skyriuose – gyventojams, trumpalaikės slaugos klientams, dienos stacionaro klientams arba ambulatoriniams pacientams. Teikiamos šios paslaugos: kineziterapija, kognityvinė terapija, meno terapija, logopedija, ergoterapija, pagalbinių technologijų pagalba, mitybos konsultacijos, priežiūra namuose, psichosocialinė parama ir konsultavimas, slaugytojų mokymo programos, transporto paslaugos žmonėms, turintiems judėjimo problemų, ir kt. Valdymo ir veiklos komanda remiasi tarpdisciplininiu požiūriu, siekdama galutiniam vartotojui ir jo šeimai suteikti geriausios kokybės paslaugas. MATERIA taip pat yra pripažintas sveikatos ir socialinių mokslų studentų iš kelių Nikosijos universitetų mokymo centras ir turi augantį mokslinių tyrimų skyrių, kuris specializuojasi ES finansuojamuose projektuose, susijusiuose su senėjimu, negalia, visuomenės sveikata ir socialine įtrauktimi. MATERIA turi dvi visiškai įrengtas patalpas (90 lovų ir šiuo metu plečiamos iki 120 lovų), kuriose įvairiuose sostinės rajonuose visą parą teikiamos slaugos paslaugos, kurias teikia įvairių sričių specialistų komanda (gydytojai, didelė slaugytojų ir slaugytojų komanda, gerontologai, klinikiniai ir neurologai, kineziterapeutai, sociologai, logopedai, muzikos ir dramos terapeutai, socialiniai darbuotojai, finansų / ekonomikos vadybininkai, buhalteriai, visų lygių slaugos personalas), teikiančios visas priežiūros / reabilitacijos / kvalifikuotos slaugos / demencijos priežiūros paslaugas. Dėl konkrečių projektų kreipiamasi į “Namų priežiūros” dalyvius ir absolventų klientus bei šeimas, nes projekto veiklos įgyvendinamos su vyresnio amžiaus žmonėmis bendruomenėje. MATERIA taip pat turi visapusiškai veikiantį administracijos skyrių, kurio biurai yra abiejuose Nikosijos padaliniuose.

Apsilankykite “Materia Group” svetainėje, kad sužinotumėte daugiau!


2014 m. įkurtos pelno nesiekiančios asociacijos “Caminos” veikla skirta švietimo sričiai. Pagrindiniai tikslai – skatinti mainus ir bendravimą, gerinti individualias tobulėjimo galimybes, remti socialinės rizikos grupių asmenų socialinę integraciją ir plėtoti novatoriškas metodikas mokymo, švietimo ir socialinės plėtros srityje bendradarbiaujant nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

“Caminos” turėtų parodyti, kaip svarbu rasti naujus kelius savo tikslams pasiekti, atrasti individualius išteklius ir galimybes kartu įveikti aktualius iššūkius.

Caminos turi patyrusių darbuotojų ir valdybos, dirbančių su įvairiomis tikslinėmis grupėmis įvairiose švietimo ir dalyvavimo srityse. Caminos darbuotojai turi ilgametę darbo rinkos intervencijų ir mokymų organizavimo patirtį, taikant patirtimi pagrįstą ir įgalinimo metodiką. Caminos taip pat turi tarptautinių projektų valdymo, vadovavimo įmonėms, švietimo priemonių ir metodikų kūrimo ir sklaidos veiklos, skirtos projekto rezultatams panaudoti, įgyvendinimo patirties. Caminos dalyvavo ir šiuo metu yra partneris projektuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mainų ir bendravimo skatinimui, vystymosi galimybių gerinimui ir socialinės įtraukties stiprinimui rizikos grupės asmenims. Mūsų stiprioji pusė – seminarų, skirtų naujų perspektyvų paieškai, pokyčių valdymui ir konfliktų sprendimams, rengimas ir įgyvendinimas. Bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis ir institucijomis Ispanijoje ir kitose šalyse.

Apsilankykite Asociación Caminos svetainėje, kad sužinotumėte daugiau!


“Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella” (CDPZ) yra Italijos konsultavimo ir mokymo įmonė, įkurta prieš 12 metų. Įmonė siūlo platų paslaugų spektrą: konsultacijas labai mažoms, mažoms bei vidutinėms įmonėms; mokymo programą vadovams, verslininkams, darbuotojams; mokslinių tyrimų veiklą; ES projektus. Įmonės patirtis apima ir ES projektus (daugiausia Leonardo, Erasmus +, Interreg ir H2020). Būdama nedidelė įmonė, CDPZ dažnai veikia kaip pagrindinis vietos tinklo, kurį sudaro universitetai, prekybos rūmai, prekybos asociacijos ir kiti mokymo ir (arba) profesinio rengimo paslaugų teikėjai, koordinatorius. Bendrovė dirbo su kitomis 700 labai mažų ir mažų įmonių ne tik iš Veneto regiono (šiaurės rytų Italijos dalis), bet ir iš Italijos centro ir pietų. Įmonės generalinis direktorius ir įkūrėjas 47 metų Paolo Zaramella yra vyresnysis konsultantas ir instruktorius, įgijęs verslo administravimo išsilavinimą. Daugiau kaip 20 metų jis dirbo vietinėje mokymo ir konsultavimo įmonėje, atsakingoje už mokslinius tyrimus, mokymą ir konsultavimą, ypač susijusį su Europos iniciatyvomis (pastaraisiais metais dalyvavo maždaug 45 projektuose) verslo tęstinumo, šeimos verslo, inovacijų perdavimo, tvarios plėtros, klasterių, mokymo profilių sertifikavimas ir kt.


Kipro universitete projekte “DigiAgeing” dalyvauja Programinės įrangos inžinerijos ir interneto technologijų (SEIT) laboratorija, kuri yra neatsiejama Informatikos katedros dalis. SEIT savo mokslinių tyrimų veiklą orientuoja į dvi svarbias informacinių technologijų sritis, t. y. programinės įrangos inžineriją ir interneto technologijas. Antrojoje srityje laboratorija daugiausia dėmesio skiria IKT įgalinto kūrybiškumo ir patobulintos mokymosi aplinkos, platformų ir priemonių, skirtų sveikatos stebėsenos ir paramos paslaugoms įgyvendinti, išmaniųjų ir personalizuotų paslaugų pagyvenusiems žmonėms bei pagalbinių technologijų neįgaliesiems kūrimui. SEIT turi daug patirties taikant IKT (informacines ir ryšių technologijas) e. mokymuisi, m-mokymuisi, atvirajam ir nuotoliniam mokymuisi apskritai ir ypač mokymuisi visą gyvenimą. Ši patirtis sukaupta tiek techniniu lygmeniu, tiek rengiant tokios veiklos politiką ir kvalifikacines sistemas. Kalbant tik apie su “Erasmus+” susijusias temas, SEIT pastaruoju metu koordinavo keturis “Erasmus+” projektus (“VeLoCiTy”, “World-of-Physics”, “DiFens”, “IDEA”) ir šiuo metu koordinuoja vieną “Erasmus+” projektą: “wINGS” (pradėtas 2018 m.), taip pat dalyvauja dar 14-oje projektų: EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi-Sporting ir Job-Jo. SEIT taip pat dalyvavo 13 Leonardo da Vinci projektų, 3 EUMEDIS projektuose, 2 Bendrosiose programose, 1 INCO-DC projekte ir 3 nacionaliniais fondais finansuojamuose projektuose. Ji taip pat dalyvavo EMUNI projekte ir VUSCC iniciatyvoje, susijusiuose su politikos formavimu arba reformomis ir kvalifikacijų akreditavimu, taip pat Interreg IVC projekte Innofun, skirtame verslumo ir inovacijų politikai plėtoti. Šiuo metu SEIT dalyvauja dviejuose AAL projektuose: “eSticky” ir “GUIDed”, taip pat viename nacionaliniame projekte: ReaDI-STANCE.

Apsilankykite UCY-SEIT svetainėje, kad sužinotumėte daugiau!


MRU yra tarptautinis universitetas Lietuvoje. Moderni, kūrybinga ir versli akademinė bendruomenė iškėlė MRU į pirmaujančių socialinių mokslų ir tarpdisciplininių tyrimų universitetą Lietuvoje. MRU glaudžiai bendradarbiauja su daugiau nei 300 universitetų, valstybinių ir privačių institucijų, dalyvauja akademiniuose, profesiniuose ir tarpsektoriniuose tinkluose. MRU yra visateisis šių tarptautinių aukštojo mokslo organizacijų narys: Tarptautinė universitetų asociacija, Europos universitetų asociacija, Europos tarptautinio švietimo asociacija, Europos ir Azijos žinių konsorciumas “Socialinės technologijos sumaniai ir įtraukiai visuomenei” ir kt. Šiuo metu MRU studijuoja apie 9 000 studentų ir dirba daugiau kaip 700 akademinių darbuotojų. Universitetas siūlo daugiau nei 100 doktorantūros, magistrantūros ir bakalauro studijų programų, daugiau nei 80 proc. jų turi tarptautinę akreditaciją. Populiariausios studijų programos yra teisė, vadyba, viešasis administravimas, psichologija, socialinis darbas, viešasis saugumas ir kt. MRU struktūrą sudaro Teisės mokykla, Viešojo saugumo akademija, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas, Viešojo valdymo ir verslo fakultetas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos įgyvendinami Socialinių inovacijų laboratorijų tinkle MRU LAB, kurį sudaro 16 laboratorijų ir Mokslinių tyrimų ir inovacijų paramos centras. MRU moksliniai tyrimai ir inovacijos vykdomi pagal tarpdisciplininę prioritetinę mokslinių tyrimų sritį “Socialinės inovacijos pasauliniam augimui” ir 5 mokslinių tyrimų programas.

Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės;
Socialinės technologijos;
Tvarus augimas globalizacijos kontekste;
Gerinti gyvenimo kokybę ir užimtumo galimybes;
Vertybių tęstinumas ir pokyčiai pasaulinėje visuomenėje.

MRU turi modernią infrastruktūrą: naujausią mokslinių tyrimų ir mokymo IKT įrangą, vieną moderniausių akademinių bibliotekų Europoje, atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų išteklių, mokslinių tyrimų ir inovacijų valdymo platformas, internetinių studijų infrastruktūrą ir kt. Naujausiais “Rotten WiFi” duomenimis, pagal WiFi kokybę MRU yra antroje vietoje tarp pasaulio universitetų. Kasmet MRU organizuojama daugiau nei 100 akademinių renginių.

Apsilankykite MRU svetainėje, kad sužinotumėte daugiau!