Σχετικά με εμάς

“Μαζί ενάντια

στη Mοναξιά για την τρίτη ηλικία”
Η “Μοναξιά στην τρίτη ηλικία” είναι ένα γνωστό κοινωνικό φαινόμενο που εξακολουθεί να λαμβάνει πολύ λίγη προσοχή. Ωστόσο, η σημερινή πανδημία μας δείχνει σαφώς ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα. Οι ηλικιωμένοι βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με την μοναξιά: αυτοί που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις φροντίδας υποφέρουν αφού οι εγκαταστάσεις είναι περισσότερο απομονωμένες για προστασία των ενοίκων, άλλοι έχουν λίγη επαφή με τους φίλους και την οικογένεια ή ζουν εξ ολοκλήρου μόνοι τους. Οι άνθρωποι που φροντίζουν τους ηλικιωμένους είναι συχνά καταβλημένοι από τις πολλές προφυλάξεις και προκλήσεις ασφάλειας στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό ισχύει και για τους οικογενειακούς φροντιστές.

Από τον Οκτώβριο του 2020, η διεθνής κοινοπραξία Digi-Ageing εργάζεται σε μια ολοκληρωμένη λύση που αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις και αναπτύσσει τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της «μοναξιάς στα γηρατειά ». Ένας από τους κύριους στόχους είναι να αυξηθούν οι δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο που αναπτύσσει κοινές λύσεις.Τι αναπτύσσουμε

  • Ερευνητικές αναφορές σχετικά με το θέμα της μοναξιάς στα γηρατειά
  • Δημιουργία δικτύου που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα αυτό το φαινόμενο
  • Ψηφιακό διαγνωστικό εργαλείο που να είναι σε θέση να αναγνωρίσει εγκαίρως την “μοναξιά στα γηρατειά”.
  • Ψηφιακά εργαλεία παρέμβασης για τους παρόχους εκπαίδευσης στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, για τους φροντιστές, για τη φροντίδα των μελών της οικογένειας και τους ενδιαφερόμενους ηλικιωμένους οι ίδιοι
  • Πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης Digi- Ageing για τον ευρύτερο τομέα της φροντίδας (Πηγαίνετε στα Αποτελέσματα)


Πώς φτάνουμε στους φροντιστές

Στο πλαίσιο του έργου Digi- Ageing, οι λεγόμενοι “πιλοτικοί εκπαιδευτές” εκπαιδεύονται και στη συνέχεια διεξάγουν συνεδρίες κατάρτισης με άλλους ενδιαφερόμενους από τον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων. Αυτοί οι επαγγελματίες θα υλοποιήσουν στη συνέχεια τη μέθοδο μας στα δικά τους ιδρύματα και θα καταρτίσουν άλλους ενδιαφερόμενους. (Πηγαίνετε στην Επικοινωνία)Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε την ιδέα μας;

Μέσα από τις μελέτες που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, μπορούμε να εντοπίσουμε τρεις βασικές προκλήσεις που είναι σημαντικές για την πρόληψη της μοναξιάς. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται υποστήριξη από την κοινωνία:

  • Πλησιάζοντας τους μοναχικούς ανθρώπους: Προώθηση προσωπικών σχέσεων με τους φροντιστές και τους ηλικιωμένους καθώς και την ανάπτυξη μιας εκστρατείας κοινωνικών μέσων προς ευαισθητοποίηση στο θέμα, ενδυναμώνοντας τις οικογένειες, φίλους και γείτονες των ηλικιωμένων για να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη αυτών των ατόμων.
  • Κατανόηση της φύσης της μοναξιάς ενός ατόμου: Αναπτύσσουμε το διαγνωστικό εργαλείο για να κατανοήσουμε και να μετρήσουμε τον αντίκτυπο της μοναξιάς στη προσωπική ζωή και να έχουμε μια αξιολόγηση στη βάση της οποίας να σχεδιάσουμε περαιτέρω στρατηγικές πρόληψης.
  • Υποστηρίζοντας τους μοναχικούς ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές επαφές και τις κατάλληλες υπηρεσίες: Εδώ υποστηρίζουμε άμεσα τους ηλικιωμένους που χρησιμοποιούν το ψηφιακό εργαλείο πρόληψης και συντάσσουμε μια βάση γνώσεων για τους φροντιστές.


Ποιοι είμαστε

Η κοινοπραξία Digi- Ageing αποτελείται από επτά έμπειρους οργανισμούς που έχουν ήδη υλοποιήσει με επιτυχία πολυάριθμα έργα στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων. (Πηγαίνετε στους Συνεργατες)

HAFELEKAR, Αυστρία-Συντονιστής http://www.hafelekar.at
UMIT Tyrol, Αυστρία https://www.umit-tirol.at
University of Cyprus, Κύπρος http://www.cs.ucy.ac.cy
Materia Group, Agecare, Κύπρος https://www.materia.com.cy
Consulenza Direzionale PZ, Ιταλία https://www.linkedin.com/in/paolozaramella
Asociación Caminos, Ισπανία https://www.asoccaminos.org
Mykolo Romerio Universitetas, Λιθουανία https://www.mruni.euΑς γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον! Ακολούθησε μας…

Εκκίνηση 01-10-2020 – Τέλος 31-07-2023
Αναφορά Έργου
: 2020-1-AT01-KA202-078084