Συνεργάτες

“Επτά οργανισμοί από 5 χώρες μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για τον εντοπισμό και την παρέμβαση στο θέμα της μοναξιάς στα γηρατειά.”


Η κοινοπραξία περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς:


Το Hafelekar (HAF) ιδρύθηκε το 2001. Το Hafelekar συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη στις επιχειρηματικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιστήμες. Οι πελάτες είναι επιχειρηματικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις καθώς και πελάτες του δημόσιου τομέα. Ο οργανισμός ασχολείται κυρίως με τους ακόλουθους τύπους επιχειρήσεων: Συμβουλευτικές, ερευνητικές, εκπόνησής μελετών, αξιολόγησης, επικύρωσης άτυπης και μη τυπικής μάθησης, ανάπτυξης, σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών, ανάλυσης αναγκών κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, καθοδήγησης καριέρας, διαχείρισης διαδικασιών, και ανάληψης έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Υπάρχει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ (Τμήμα Οργάνωσης Γνώσης) στον τομέα της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με άλλα πανεπιστήμια στην Αυστρία. Επιπλέον, ο οργανισμός λειτουργεί εντός ενός μεγάλου δικτύου παρόχων κατάρτισης. Το Hafelekar είναι πολύ έμπειρο στην παραγωγή ψηφιακών μέσων, τις εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης, καθώς έχουνε υψηλού επιπέδου παιδαγωγική εμπειρία και είναι ενεργοί σε διάφορα έργα που αναπτύσσουν διαφορετικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Το Hafelekar έχει μια πολύ ευέλικτη οργάνωση με μια βασική ομάδα 4 εργαζομένων (διαχειριστών έργου), μαζί με τα διαχειριστικά στελέχη του οργανισμού και περίπου 10 έως 15 ελεύθερους επαγγελματίες που εργάζονται σε διαφορετικά έργα. Μέσα στην ομάδα μας εκπαιδεύουμε περίπου 100 στελέχη και περίπου 50 επαγγελματίες εκπαιδευτές το χρόνο, ενώ σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια στην Αυστρία εκπαιδεύουμε άλλους 100 φοιτητές

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Hafelekar για να μάθετε περισσότερα!


Το Πανεπιστήμιο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: Βιοϊατρική Πληροφορική και Μηχατρονική, Δημόσια Υγεία, Έρευνα Υγειονομικής περίθαλψης και αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας, Νοσηλευτική επιστήμη και γεροντολογία, Ψυχολογία και ιατρικές επιστήμες. Ένας σαφής προσανατολισμός προς τις απαιτήσεις της νοσηλευτικής πρακτικής και για τις ανάγκες των ανθρώπων και της κοινωνίας χαρακτηρίζουν τις μεθόδους και την ιεράρχηση των μεμονωμένων ερευνητικών περιοχών (www.umit.at). Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν παρασχεθεί τρεις τύποι προγραμμάτων εκπαίδευσης των νοσηλευτικής επιστημών: η μελέτη της πνευματικής ιδιοκτησίας της Νοσηλευτικής Επιστήμης, η κύρια μελέτη της νοσηλευτικής επιστήμης, η διδακτορική μελέτη της νοσηλευτικής επιστήμης. Το 2018, η νοσηλευτική εκπαίδευση στο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Αυστρία στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Υγείας των Εφαρμοσμένων Επιστημών Τυρόλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα νέους τομείς έρευνας όσον αφορά τη μεταβίβαση της γνώσης. Μέσω αυτής της συνεργασίας, είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε περίπου 350 φοιτητές.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα UMIT για να μάθετε περισσότερα!


“Ο Όμιλος Ματέρια είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, μία κοινωνική επιχείρηση πολλών μετόχων, η οποία βρίσκετε στη Λευκωσία, Κύπρο. Το όραμα του Ματέρια είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που ζουν στην Κύπρο. Η αποστολή της είναι να παράσχει μια ποικιλία υπηρεσιών φροντίδας, νοσηλευτικής και αποκατάστασης στον ηλικιωμένο πληθυσμό, είτε στο σπίτι των πελατών, είτε στις μονάδες φροντίδας 24 ωρών, είτε ως μόνιμοι διαμένοντες, βραχυπρόθεσμοι διαμένοντες, ημερήσιας φροντίδας πελάτες ή εξωτερικοί ασθενείς. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Φυσιοθεραπεία, Θεραπεία γνωστικής βελτίωσης, θεραπεία τέχνης, λογοθεραπεία, επαγγελματική θεραπεία, βοηθητική τεχνολογική υποστήριξη, θρεπτική συμβουλευτική, οικιακή φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική, προγράμματα κατάρτισης φροντίδας για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και άλλες. Η ομάδα διαχείρισης και λειτουργίας βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών και προτάσεων αξίας στον τελικό χρήστη και τις οικογένειές τους. Το Materia είναι επίσης αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο για φοιτητές υγείας και κοινωνικών επιστημών από πολλά πανεπιστήμια στη Λευκωσία και διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο τμήμα έρευνας που ειδικεύεται στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σχετικά με τη γήρανση, την αναπηρία, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ένταξη. Η Materia διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις (90 κρεβάτια και επί του παρόντος στο στάδιο της επέκτασης σε 120 κρεβάτια) που παρέχουν 24 ώρες νοσηλευτικής φροντίδας σε διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας, που λειτουργούσε από μια πολυεπιστημονική ομάδα (γιατρούς, μεγάλη ομάδα νοσηλείας / φροντιστές, γεροντολόγους , κλινικοί και νευρο-ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, κοινωνιολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, οικονομικοί διαχειριστές, λογιστές, νοσηλευτικό προσωπικό όλων των επιπέδων), παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών φροντίδας / αποκατάστασης / εξειδικευμένων υπηρεσιών νοσηλευτικής. Για συγκεκριμένα έργα, οι συμμετέχοντες στην οικιακή φροντίδα και οι πελάτες και οι προσεγγίζονται, αφού οι δοκιμές πραγματοποιούνται με ηλικιωμένους ενήλικες στην Κοινότητα. Το Materia διαθέτει επίσης ένα εντελώς λειτουργικό τμήμα διοίκησης με γραφεία και στις δύο μονάδες στη Λευκωσία.” Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου Ματέρια για να μάθετε περισσότερα!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου Materia για να μάθετε περισσότερα!


Οι δραστηριότητες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Caminos που ιδρύθηκε το 2014 είναι αφιερωμένες στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της ανταλλαγής και της επικοινωνίας, τη βελτίωση των ευκαιριών ανάπτυξης, την υποστήριξη της κοινωνική ένταξη των ομάδων στόχων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών στον τομέα της κατάρτισης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω εθνικών και διεθνών συνεργασιών.

Ο “Caminos” γνωρίζει την σημασία της εξεύρεσης νέων διαδρομών προσέγγισης των στόχων , ανακαλύπτοντας νέους πόρους και ευκαιρίες που βοηθούν στο να ξεπεραστούν οι πραγματικές προκλήσεις.

Ο Caminos διαθέτει έμπειρο προσωπικό που εργάζεται με διαφορετικές ομάδες στόχων σε διάφορες εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες. Το προσωπικό του Caminos έχει μακροχρόνια εμπειρία σε παρεμβάσεις στην αγοράς εργασίας και στην παροχή κατάρτισης με μεθοδολογίες ενδυνάμωσης. Ο οργανισμός είναι ενεργός επίσης στη διαχείριση διεθνών έργων, επιχειρηματικής και άλλης φύσης καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών συμπεριλαμβανομένου της διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων των έργων που ανέλαβε. Ο Caminos είναι εταίρος σε διάφορα έργα παράλληλα που εστιάζουν στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και της επικοινωνίας, τη βελτίωση των ευκαιριών ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ισπανία και σε άλλες χώρες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Asociación Caminos για να μάθετε περισσότερα!


Ο “Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella” (CDPZ) είναι ένας ιταλικός συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε πριν από 12 χρόνια. Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών: παροχή συμβουλών για τις μικρές και τις ΜΜΕ. Πρόγραμμα κατάρτισης για λειτουργούς, επιχειρηματίες και εργαζόμενους, ερευνητικές δραστηριότητες και διαχείριση έργων της ΕΕ (κυρίως Leonardo, Erasmus +, Interreg και H2020). Ως εταιρεία, συχνά ενεργεί ως κύριος συντονιστής ενός τοπικού δικτύου, που αποτελείται από πανεπιστήμια, εμπορικά επιμελητήρια, εμπορικές ενώσεις και άλλους παρόχους κατάρτισης / ΕΕΚ. Η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες με πολλές μικρές και ΜΜΕ, όχι μόνο από την περιοχή Veneto (βορειοανατολικό τμήμα της Ιταλίας) αλλά και από το κέντρο / νότο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο ιδρυτής, ο κ. Paolo Zaramella, 47 ετών, είναι ένας ανώτερος σύμβουλος και εκπαιδευτής, με πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για πάνω από 20 χρόνια συνεργάστηκε με μια τοπική εταιρεία παροχής κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησής, υπεύθυνη για την έρευνα, την κατάρτιση και τη διαβούλευση, με ιδιαίτερη αναφορά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (με τη συμμετοχή σε περίπου 45 έργα τα τελευταία χρόνια) σχετικά με το θέμα των επιχειρήσεων, της οικογενειακής επιχείρησης , μεταφοράς καινοτομίας, αειφόρος ανάπτυξη, συστάδες, προφίλ κατάρτισης, Πιστοποίηση προσόντων κ.λπ.


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο μέσω του εργαστηρίου λογισμικού μηχανικής και τεχνολογιών Internet (Seit), που είναι αναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Πληροφορικής. Το Seit εστιάζει τις ερευνητικές της δραστηριότητες σε δύο σημαντικούς τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών, δηλαδή της μηχανικής λογισμικού και των τεχνολογιών του Διαδικτύου. Στη δεύτερη κατηγορία, το εργαστήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διάφορων τεχνολογιών που βοηθούν την δημιουργικότητα και την ηλεκτρονική μάθηση, πλατφόρμες και εργαλεία για την εφαρμογή υπηρεσιών παρακολούθησης και υποστήριξης της υγείας, έξυπνων και εξατομικευμένων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους και τις βοηθητικές τεχνολογίες για τα άτομα με αναπηρίες. Ο Seit έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της εφαρμογής των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) στην ηλεκτρονική μάθηση, άτυπη μάθηση και ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση γενικά, καθώς και τη δια βίου μάθηση ειδικότερα. Αυτή η εμπειρογνωμοσύνη είναι τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στην ανάπτυξη πολιτικών και δεξιοτήτων για τέτοιες δραστηριότητες. Όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με το Erasmus +, η Seit έχει πρόσφατα συντονίσει τέσσερα έργα (VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA) και επί του παρόντος συντονίζει ένα έργο Erasmus wINGS+: (ξεκίνησε το 2018), και επίσης συμμετέχει σε 14 επιπλέον: EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi-Sporting and Job-Jo. Η SEIT συμμετείχε επίσης σε 13 έργα Leonardo da Vinci, 3 έργα Eumedis, 2 FP (προγράμματα-πλαίσια), 1 έργα Inco-DC και 3 που χρηματοδοτούνται από εθνικά κονδύλια. Συμμετείχε επίσης στο έργο Emuni και στην πρωτοβουλία Vuscc, που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση πολιτικής ή την διαπίστευση προσόντων, καθώς και στο Interreg IVC Project Innofun, στις αναπτυσσόμενες πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η SEIT συμμετέχει επί του παρόντος σε δύο έργα AAL: ESTICKY, και GUIDed, και σε ένα εθνικό έργο: readi-stance.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του UCY-Seit για να μάθετε περισσότερα!


Το MRU είναι ένα διεθνές πανεπιστήμιο που βρίσκεται στη Λιθουανία. Η σύγχρονη, δημιουργική και επιχειρηματική ακαδημαϊκή κοινότητα του MRU το έχει φέρει στο σημείο να θεωρείται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών και διεπιστημονικής έρευνας στη Λιθουανία. Το MRU συνεργάζεται στενά με πάνω από 300 πανεπιστήμια, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, συμμετέχοντας σε ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και διατομεακά δίκτυα. Το MRU έχει πλήρη συμμετοχή στους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: International Association of Universities, European University Association, European Association for International Education, European-Asian Knowledge Consortium Social Technologies for Smart and Inclusive Society, κλπ. Επί του παρόντος, το MRU έχει περίπου 9.000 φοιτητές και απασχολεί πάνω από 700 άτομα σαν ακαδημαϊκό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα διδακτορικών, πτυχίων και άλλων με πάνω από το 80% των οποίων να έχουν διεθνή διαπίστευση. Τα πιο δημοφιλή προγράμματα μελέτης είναι η νομική, η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, η ψυχολογία, η κοινωνική εργασία, η δημόσια ασφάλεια κ.λπ. Το MRU είναι αποτελείτε από την Σχολή Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών, το τμήμα Πολιτικής και Διοίκησης, Νομική Σχολή, Σχολή Δημόσιας Ασφάλειας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών και Κοινωνικής Εργασίας, Ινστιτούτο Ψυχολογίας. Η έρευνα και η καινοτομία υλοποιείται στο MRU από το Εργαστήριο Κοινωνικών Καινοτομιών που περιλαμβάνει 16 εργαστήρια και ένα κέντρο υποστήριξης έρευνας και καινοτομίας. Η έρευνα και η καινοτομία του MRU πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ερευνητικής περιοχής προτεραιότητας για κοινωνικές καινοτομίες στην παγκόσμια ανάπτυξη κάτω από 5 ερευνητικά προγράμματα:

Δικαιοσύνη, ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα
Κοινωνικές τεχνολογίες
Βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης
Βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης
Συνέχεια και αλλαγή αξιών στην παγκόσμια κοινωνία.

Το MRU έχει σύγχρονη υποδομή: ο τελευταίος εξοπλισμός έρευνας και εκπαιδευτικού ΤΠΕ, μία από τις πιο σύγχρονες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ευρώπη, ανοικτή πρόσβαση σε πλατφόρμες έρευνας, έρευνας και καινοτομίας, εγκαταστάσεις διαχείρισης σε απευθείας σύνδεση, κλπ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του σάπια wifi Η ποιότητα των WiFi θέτει το MRU στη δεύτερη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων στον κόσμο. Κάθε χρόνο το MRU διοργανώνει πάνω από 100 ακαδημαϊκά γεγονότα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του MRU για να μάθετε περισσότερα!