Αποτελεσματα

Φυλλάδιο “ΜΟΝΑΞΙΑ αντιμετωπίζετε μαζί”: επαγγελματίες φροντιστές και μη μοιράζονται τις εμπειρίες τους μαζί μας:


Η έρευνά μας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της “Μοναξιάς στην τρίτη ηλικία” σε όλες τις χώρες εταίρους:


Έρευνα γραφείου από AGECARE & UCY

Σε αυτές τις αναφορές βρείτε διάφορα σχόλια από τους εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται ή φροντίζουν ηλικιωμένους σε καθημερινή βάση:


Έρευνα πεδίου Κύπρου από AGECARE

Οδηγός δικτύου:


Οδηγός δικτύου Κύπρου από CDPZ

Κύρια ευρήματα με μια ματιά:

Εδώ συνοψιζόμαστε τα ευρήματα όλων των χωρών εταίρων: