Αποτελεσματα

Φυλλάδιο “ΜΟΝΑΞΙΑ αντιμετωπίζοντας την μαζί”: επαγγελματίες φροντιστές και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για συγγενείς μοιράζονται τις εμπειρίες τους μαζί μας:


Η έρευνά μας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της “μοναξιάς σε ηλικιωμένους” σε όλες τις χώρες εταίρους:


Desk Research Austria by UMIT & Hafelekar Desk Research Cyprus by AGECARE & UCY Desk Research Lithuania by MRU Desk Research Spain by CAMINOS

Σε αυτές τις αναφορές βρείτε τα σχόλια από τους εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται ή φροντίζουν ηλικιωμένους σε καθημερινή βάση:


Field Research Austria by UMIT Field Research Cyprus by AGECARE Field Research Lithuania by MRU Field Research Spain by CAMINOS

Κύρια ευρήματα με μια ματιά:

Εδώ συνοψιζόμαστε τα ευρήματα όλων των χωρών εταίρων: