Αποτελεσματα

Φυλλάδιο “ΜΟΝΑΞΙΑ ξεπερνώντας την“:


Οδηγός Δικτύου & Σχέδιο Βιωσιμότητας:


Οδηγός Δικτύου & Σχέδιο Βιωσιμότητας Κύπρου από CDPZ

Η έρευνά μας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της “Μοναξιάς στην τρίτη ηλικία” σε όλες τις χώρες εταίρους:


Έρευνα γραφείου από AGECARE & UCY

Σε αυτές τις αναφορές βρείτε διάφορα σχόλια από τους εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται ή φροντίζουν ηλικιωμένους σε καθημερινή βάση:


Έρευνα πεδίου Κύπρου από AGECARE

Φυλλάδιο “ΜΟΝΑΞΙΑ αντιμετωπίζοντας την μαζί“: επαγγελματίες φροντιστές και μη μοιράζονται τις εμπειρίες τους μαζί μας:


Κύρια ευρήματα με μια ματιά:

Εδώ συνοψιζόμαστε τα ευρήματα όλων των χωρών εταίρων: